Sala stadsbibliotek/Bibliotek i Västmanland

Sala stadsbibliotek är en del av samarbetet Bibliotek i Västmanland. En biblioteksorganisation där regionens 10 kommuner samarbetar kring folkbibliotekens utveckling och framtid i regionen. Folkbibliotekets uppdrag är brett och inkluderande. Vi är till för alla! Förutom läsning, berättelser och litteratur är ett av våra viktiga uppdrag att jobba för digital inkludering.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitalidag är en självklarhet – och ändå inte. Den digitala världen är enkel för många men svår och osäker för flera.
Vi på folkbiblioteket vill bidra till att minska osäkerheten och öka kunskapen. Det har vi alltid gjort men idag är det mer komplext och digitalt än tidigare!

Aktiviteter 2021: 1

Bibliotek i Västmanland, Sala stadsbibliotek
Sala
09:00 - 15:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.