Sala stadsbibliotek

Sala stadsbibliotek är en del av samarbetet Bibliotek i Västmanland. En biblioteksorganisation där regionens 10 kommuner samarbetar kring folkbibliotekens utveckling och framtid i regionen. Folkbibliotekets uppdrag är brett och inkluderande. Vi är till för alla! Förutom läsning, berättelser och litteratur är ett av våra viktiga uppdrag att jobba för digital inkludering.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitalidag är en självklarhet – och ändå inte. Den digitala världen är enkel för många men svår och osäker för flera.
Vi på folkbiblioteket vill bidra till att minska osäkerheten och öka kunskapen. Det har vi alltid gjort men idag är det mer komplext och digitalt än tidigare!

Aktiviteter 2023: 1

Sala
10:30 - 13:30

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0