Rehappen

Vi brinner för att hjälpa människor i förändring. Vårt företag består av medarbetare som brinner för att stötta företag att bli hållbara! Rehappen erbjuder stöd och verktyg till ledare och HR för att känna sig trygga där många ledare är osäkra på hur man ska hantera svåra samtal. Rehappen erbjuder ett modernt SaaS-system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro – från analys, dokumentation och ett antal tjänster kopplat till arbetet med sjukfrånvaro, arbetsmiljö, ledarskap, kultur och HR. Utan digitalisering och systemstöd är det svårt för chefer och HR att följa upp på individnivå. Rehappen är ett system som hjälper chefen med samlar allt som behövs för en bra process – rehabplaner, rehabiliteringsprocesser, information om individers frånvaro råd kring anpassning. Vi är utvalda av AFA Försäkring för att utbilda i hållbart ledarskap och är hälsocoacher, HR-specialister, hälsovetare, kostspecialister och rehabspecialister. Så klart är vi med och kompetenssäkrar framtiden företag. Det här med hälsa är något som engagerar alla.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Sveriges Näringsliv befinner sig i ett paradigmskifte. Kompetensbristen är uppenbar i många verksamheter, och trycket är stort på förändring. Vi på Rehappen ser att transformationen och digitaliseringen i företag idag sker på olika villkor. Medarbetare som har svårt att hänga med i det digitala riskerar att slås ut och bli sjuka om vi inte gör det på rätt sätt. Organisationer har kommit olika långt vad gäller digitalisering och flera företag behöver bättre stöd för människor. Vi vinner också på att lära mer tillsammans.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0