Regionbiblioteket Östergötland

Regionbibliotek Östergötland deltar i Digitalidag då regionbiblioteket arbetar för att bibliotekspersonalen ska känna sig trygga i sin digitala kompetens så att de i sin tur kan hjälpa invånarna att bli mer digitalt delaktiga.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2021: 2

Linköping
Linköping

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2022

Digitalidag