Regionbiblioteket Östergötland

Regionbibliotek Östergötland deltar i Digitalidag då regionbiblioteket arbetar för att bibliotekspersonalen ska känna sig trygga i sin digitala kompetens så att de i sin tur kan hjälpa invånarna att bli mer digitalt delaktiga.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2021: 2

Linköping
Linköping

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.