Region Sörmland

Sörmland är en attraktiv plats att leva, bo och arbeta i. I Region Sörmland fortsätter vi, tillsammans med andra aktörer, att utvecklas för att skapa ett socialt hållbart samhälle med goda och jämlika livsvillkor.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Science Center Sörmland är Sveriges första ”digifysiska upplevelsepark” inom bland annat teknik, naturvetenskap och matematik för främst barn och unga. Annledingen varför vi deltar i år är för att sprida kunskapen om den teknologiska omställning som sker i akademi, näringsliv och samhälle. Stor mängd evidens finns att en implementation av Extended reality i undervisningen visar på bättre resultat. Det är den framtida pedagogiken!

Syftet är att tillgodose Sveriges, men främst Sörmlands, behov av framtida kompetens och ökad innovation genom stärkt och breddad rekrytering av arbetskraft, samt stärkta förmågor inom entreprenörskap. Fler unga behöver intressera sig för och vilja arbeta inom teknik och naturvetenskap för att Sverige och Sörmland ska behålla sin konkurrenskraft. En metod för att göra just det är att skapa ett Science Center, där barn och unga får lära i en stimulerande, lustfylld och explorativ miljö. I Sörmland finns det cirka 100 initiativ som arbetar inom dessa områden. Utifrån detta såg Region Sörmland en möjlighet att både knyta samman de olika initiativen (noderna) under ett gemensamt paraply samt bygga en digital plattform fylld med upplevelser inom teknik, naturvetenskap och matematik. Dessa upplevelser är kompatibla med dagens Extended reality utrustningar (virtual reality, augmented reality och mixed reality).

 

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0