Prinsparets Stiftelse

Prinsparets Stiftelse bildades 2015 i samband med Prinsparets bröllop, och det med visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet att vara sig själva. Stiftelsens uppdrag är att främja en tryggare nätvardag för barn och unga samt arbeta för ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Inom vårt verksamhetsområde Tryggare nätvardag arbetar Stiftelsen med förebyggande insatser för att främja en medmänsklig och trygg digital värld för unga.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Tillsammans med vår samarbetspartner Mentor Sverige vill vi prata om de möjligheter och utmaningar för barn och unga som kommer med digitaliseringen. En förutsättning för att barn och unga ska kunna dra nytta av och delta i en allt mer digital värld är att nätet är en trygg plats att vistas på. En skyddande faktor för barn och unga är det positiva samtalsklimatet om nätet, där barn och unga har möjlighet att prata om sin nätvardag med sina föräldrar och andra trygga vuxna i deras närhet.

Aktiviteter 2023: 1

Digitalt
12:30 - 13:30

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0