Pensionärernas riksorganisation, PRO

PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digital kunskap är idag en demokratisk fråga och ofta en förutsättning i kontakt med myndigheter, företag, organisationer och banker. När det gäller utbildning kan vi göra mycket inom PRO – men det räcker inte. Alla måste hjälpa till. Samverkan och dialog med många olika aktörer i samhället kan motverka det digitala utanförskapet och sluta den digitala klyftan.

Aktiviteter 2021: 2

Pensionärernas riksorganisation
Om alla får vara med så blir det bättre - en föreläsning om digital delaktighet på riktigt med Stefan Johansson, VD för Begripsam
Kalmar
11.00 - 12.00
Pensionärernas riksorganisation
PRO:s "Digitalidagare" coachar besökare på flera orter i landet

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.