Pensionärernas riksorganisation, PRO

PRO är Sveriges största mötesplats för pensionärer. Vi påverkar viktiga samhällsfrågor och ser till att livet som pensionär blir roligare.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digital kunskap är idag en demokratisk fråga och ofta en förutsättning i kontakt med myndigheter, företag, organisationer och banker. När det gäller utbildning kan vi göra mycket inom PRO – men det räcker inte. Alla måste hjälpa till. Samverkan och dialog med många olika aktörer i samhället kan motverka det digitala utanförskapet och sluta den digitala klyftan.

Aktiviteter 2023: 1

Stockholm
10:30 - 12:30

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0