Örebro bibliotek

Örebro bibliotek har ett stadsbibliotek, tio stadsdels- och landsbygdsbibliotek samt två bokbilar i vår verksamhet.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill nå ut brett med det vi tänker göra under dagen där vi vill erbjuda allmänheten i Örebro kommun möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom digitala e-tjänster eller upptäcka nya.

Aktiviteter 2022: 1

Örebro bibliotek
Mässa i Örebro Kulturkvarter
Örebro
13.00 - 17.00

Aktiviteter 2021: 1

Örebro bibliotek
En mässa om digitala tjänster.
Örebro
14.00 - 17.00

Aktiviteter 2020: 0