Nyköpings stadsbibliotek

Nyköpings stadsbibliotek utgör tillsammans med biblioteksfilialen i Stigtomta och bokbussen folkbiblioteken i Nyköping.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Nyköpings stadsbibliotek har sedan många år deltagit i de digitala kampanjveckorna höst och vår, eMedborgarveckan och All Digital Week. Vi vill gärna vara med i digitalidag, eftersom vi tror att ju fler som samarbetar kring att minska det digitala utanförskapet desto bättre är det.

Aktiviteter 2021: 0

Nyköpings stadsbibliotek sänder Internetstiftelsens föreläsning. På eftermiddagen finns möjlighet att ställa frågor som väckts under föreläsningen.
Nyköping
Kl 9.00 - kl 15.00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.