Nerikes Allehanda

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2023: 13

Örebro kommun
En bredd av aktiviteter anordnas för att det ska finnas något för både nybörjaren och den som redan är intresserad.
Örebro
12.15 - 17.30
Örebro kommun
AI och framtiden, ett samtal mellan Örebro kommuns digitaliseringsenhet och Örebro universitet.
Örebro
12.30 - 13.15
Örebro bibliotek
Örebro
15.15 - 15.45
Kulturkvarteret Örebro
Örebro
13.00 - 17.30
Örebro
16.10 - 16.30
Örebro
13.00 - 17.30
Örebro bibliotek
Örebro
15.30 - 16.00
”Den smarta staden”, ett föredrag med Jonas Tannerstad
Örebro
13.20 - 13.50

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0