Malmö universitet

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill vara med och inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Aktiviteter 2022: 1

Malmö universitet, fakulteten: Lärande och Samhälle, institutionen: Samhälle Kultur och Identitet
Malmö
11.00 - 12.00

Aktiviteter 2021: 1

Digital sändning från Malmö
13.15 - 14.30

Aktiviteter 2020: 0