Lidingö stad

Lidingö ligger strax utanför Stockholm. Staden har ca 48 000 invånare och brinner för att ge bästa service till medborgarna. Lidingö stad har lagt stort fokus på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa god tillgänglighet och service i kommunikation med invånarna. År 2019 utsågs Lidingö stad till Sveriges digitaliseringskommun och tilldelades priset för modet och viljan att använda digitaliseringen för att möta invånarnas behov och verksamhetens utmaningar. Staden har haft stor nytta av att ligga i framkant i den digitala utvecklingen, inte minst under den fortfarande pågående pandemin.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Lidingö stad driver utveckling genom samverkan. Internt skapar staden förutsättningar för samverkan med politiken, mellan förvaltningarna och dess verksamheter. Externt samverkar staden och jämför sig med andra kommuner. Vi delar med oss och tar del av andras utveckling för att ständigt förbättras. Lidingö stad vill vara en kommun i framkant och jobbar även internt med en dela-kultur för ett livslångt lärande.

Lidingö stad får goda möjligheter att vidareutveckla sin digitala verksamhetsförmåga för Lidingöborna och tjänstemän i staden genom att medverka i Digitalidag. Staden får möjlighet att skapa samverkansvinster med nya aktörer, inspireras av andra aktörers digitala lösningar inom sina verksamhetsområden och förhoppningsvis inspirera andra aktörer med våra digitala verksamhetslösningar.

Genom Digitalidag-dagen den 15 oktober skapas goda förutsättningar för utveckling. Därför vill Lidingö stad medverka!

Aktiviteter 2023: 2

Lidingö
14:00 - 15:00
Lidingö
10:00 - 15:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0