Länstyrelsen Stockholm

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitalisering idag handlar om folkbildning och är i förlängningen därför en demokratifråga. I ett starkt demokratiskt samhälle måste alla ges förutsättning att ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta del av samhällsservicen som nu digitaliseras. Denna hjälp är en del av den utbildningsinsats som krävs.

Aktiviteter 2021: 1

Telia, Södertälje kommun, Länsstyrelsen Stockholm, PTS
10:00 - 15:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.