Länstyrelsen Stockholm

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitalisering idag handlar om folkbildning och är i förlängningen därför en demokratifråga. I ett starkt demokratiskt samhälle måste alla ges förutsättning att ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta del av samhällsservicen som nu digitaliseras. Denna hjälp är en del av den utbildningsinsats som krävs.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0