Länsstyrelsen Örebro

Örebro bibliotek har deltagit i Digitalidag i flera år, men från och med 2023 har Örebro kommun tagit sig an uppgiften att vara en av årets lokala samverkansorter. Vår kommuns Digitaliseringsenhet, Servicecenter, Stadsbibliotek och Kulturkvarteret gör en kraftsamling för att möta upp våra medborgares behov och utmaningar i den digitala världen.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Tillsammans med andra aktörer vill vi inspirera till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Vi vill sänka trösklarna och öka tillgängligheten till det digitala. En bredd av aktiviteter anordnas för att det ska finnas något för både nybörjaren och den som redan är intresserad. Att lyssna och få kunskap via erfarna föreläsare, att lära sig om olika e-tjänster i vår mässa och att själv få prova på roliga aktiviteter.

Aktiviteter 2023: 13

Örebro kommun
En bredd av aktiviteter anordnas för att det ska finnas något för både nybörjaren och den som redan är intresserad.
Örebro
12.15 - 17.30
Örebro kommun
AI och framtiden, ett samtal mellan Örebro kommuns digitaliseringsenhet och Örebro universitet.
Örebro
12.30 - 13.15
Örebro bibliotek
Örebro
15.15 - 15.45
Kulturkvarteret Örebro
Örebro
13.00 - 17.30
Örebro
16.10 - 16.30
Örebro
13.00 - 17.30
Örebro bibliotek
Örebro
15.30 - 16.00
”Den smarta staden”, ett föredrag med Jonas Tannerstad
Örebro
13.20 - 13.50

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0