Kärra bibliotek

Kärra bibliotek arbetar för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0