Jernhusen

Jernhusen är ett aktiebolag som ägs av svenska staten, med cirka 200 anställda. Jernhusen äger idag 146 fastigheter med ett marknadsvärde på cirka 20 miljarder kronor. Fastigheterna är i huvudsak järnvägsrelaterade som järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, men även en del kontorsfastigheter i stationsnära lägen. I och med utveckling av dessa fastigheter bidrar Jernhusen till ökande kollektivt resande och fler transporter på Järnväg. Jernhusen äger 37 stationer av olika storlek, från Malmö Centralstation i söder till Katterjåkk hållplats i norr. Stationerna förvaltas och utvecklas för att vara effektiva bytespunkter där rätt utbud av butiker och service skapar trivsel, trygghet och en enklare vardag. I 24 av dessa stationshus finns etablerade digitala skärmar för reklam och information. Dessa skärmar bidrar till ökad trygghet, är ett sätt att kommunicera ut information och budskap och en intäktskälla via reklamintäkter. Dessa intäkter tillfaller respektive stationshus som återinvesteras i fastigheten.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Jernhusens samverkan med Digitalidag är ett sätt att stötta den digitala utvecklingen. Här har Jernhusen möjlighet, via de digitala skärmarna på stationer, från söder till norr att nå ut till besökare och resenärer. På Jernhusen är vi på en digitaliserings- och utvecklingsresa. Vi äger och förvaltar viktiga publika nav i samhället och vi möter alla delar av samhället varje dag i vår verksamhet. Att bidra till en digital förflyttning berikar samhället på samma sätt som det berikar vår egen verksamhet. Vårt val att upplåta yta på Stockholms Centralstation till Digital Idag är ett sätt för oss att göra det bidraget och ta det ansvaret.

 

I några delar har Sverige kommit långt när det gäller digital utveckling, men vi har fortsatt mycket att göra för att nå en digital mognad. Vi vet också att många grupper står helt eller delvis utanför det digitala samhället. Vi hoppas att exponeringen på Centralstationen ska kunna bidra till att belysa det. Vårt samarbete med Digital Idag har pågått i två år trots pandemin. Idag reser fler än för ett år sedan och vi hoppas att det bidrar till att större flöden av människor får chansen att se upp leva ta del av tanken bakom Digital Idag och i förlängningen bidra till att minska det digitala glappet.

Aktiviteter 2023: 87

Stockholm
13:00 - 16:00
Östra Husby
Dator- och IT-hjälp med Seniornet på Kortedala bibliotek
Göteborg
11:00 - 13:00
I Telias alla butiker finns personal som kan hjälpa dig att förstå det digitala samhället.
Uddevalla
10:00 - 20:00
Härnösands kommun och Riksarkivet
Hur släktforskar man på datorn?
Härnösand
10.15 - 11.00
Biblioteket bjuder in till ett digitalt torg under Digitalidag den 13 oktober på Domkyrkocentrum med representanter från flera myndigheter och organ
Växjö
10:30 - 13:00
Årets sändning från Digitalidag fokuserar på digital inkludering i omställning.
Solna
09.00 - 10.30
Har du frågor om Apotekets digitala tjänster?
Sverige
08:00 - 18:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0