Jernhusen

Jernhusen är ett aktiebolag som ägs av svenska staten, med cirka 200 anställda. Jernhusen äger idag 146 fastigheter med ett marknadsvärde på cirka 20 miljarder kronor. Fastigheterna är i huvudsak järnvägsrelaterade som järnvägsstationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, men även en del kontorsfastigheter i stationsnära lägen. I och med utveckling av dessa fastigheter bidrar Jernhusen till ökande kollektivt resande och fler transporter på Järnväg. Jernhusen äger 37 stationer av olika storlek, från Malmö Centralstation i söder till Katterjåkk hållplats i norr. Stationerna förvaltas och utvecklas för att vara effektiva bytespunkter där rätt utbud av butiker och service skapar trivsel, trygghet och en enklare vardag. I 24 av dessa stationshus finns etablerade digitala skärmar för reklam och information. Dessa skärmar bidrar till ökad trygghet, är ett sätt att kommunicera ut information och budskap och en intäktskälla via reklamintäkter. Dessa intäkter tillfaller respektive stationshus som återinvesteras i fastigheten.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Jernhusens samverkan med Digitalidag är ett sätt att stötta den digitala utvecklingen Här har Jernhusen möjlighet, via de digitala skärmarna på stationer, från söder till norr att nå ut till besökare och resenärer.

Citat Åsa Dahl, Hållbarhetschef, Jernhusen:

Under flera år har vi jobbat systematiskt med att koppla upp våra fastigheter. Det ger oss tex bättre möjlighet till uppföljning av förbrukning av värme, el och vatten. På sikt kan vi också utveckla andra funktioner. Detta gör både skillnad för miljön och utvecklar våra affärer. Vi behöver utbilda oss själva i den digitala tekniken både som medarbetare och för våra fastigheter. Tillsammans med Digitalidag vill vi bidra till att lyfta frågor om digital kompetens.

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2022

Digitalidag