Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2023: 1

Post- och telestyrelsen (PTS), Digitalidag
Ring Digitalidag en telefonservice dit man kan ringa och ställa enklare frågor om digitala verktyg och tjänster.
Hela Sverige
09:00 - 12:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0