Institutet för framtidsstudier

Institutet för framtidsstudier är en självständig och tvärvetenskaplig forskningsstiftelse som har till uppgift att främja framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt. Institutet bedriver forskning inom områden så som klimat, brottslighet, diskriminering, artificiell intelligens och opinionsutveckling.

Varför vi medverkar i Digitalidag

För att bidra med kunskap om teknikutvecklingen och hur den påverkar vårt samhälle.

Aktiviteter 2021: 1

Institutet för framtidsstudier
Hur kommer artificiell intelligens, AI, att påverka framtidens arbetsliv? Lyssna på ett samtal mellan tre forskare.
Stockholm
12:00 - 12:45

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.