Institutet för framtidsstudier

Institutet för framtidsstudier är en självständig och tvärvetenskaplig forskningsstiftelse som har till uppgift att främja framtidsperspektiv i forskning och samhällsdebatt. Institutet bedriver forskning inom områden så som klimat, brottslighet, diskriminering, artificiell intelligens och opinionsutveckling.

Varför vi medverkar i Digitalidag

För att bidra med kunskap om teknikutvecklingen och hur den påverkar vårt samhälle.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 1

Institutet för framtidsstudier
Hur kommer artificiell intelligens, AI, att påverka framtidens arbetsliv? Lyssna på ett samtal mellan tre forskare.
Stockholm
12:00 - 12:45

Aktiviteter 2020: 0