Google Cloud

Google Cloud accelerates every organization’s ability to digitally transform its business. We deliver enterprise-grade solutions that leverage Google’s cutting-edge technology – all on the cleanest cloud in the industry. Customers in more than 200 countries and territories turn to Google Cloud as their trusted partner to enable growth and solve their most critical business problems.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Cybersäkerhet ligger högt på dagordningen och företagsledare samt politiska beslutsfattare agerar under osäkerhet. Den säkerhetspolitiska utvecklingen har gjort att svenska regeringen stärkt sitt arbete med att sprida kunskap om hur företag och offentliga organisationer kan skydda sig och sin verksamhet. Genom det här seminariet bidrar vi till att öka cybersäkerhetskunskaperna i svenska organisationer. 

Aktiviteter 2022: 1

Hela Sverige
10:00 - 10:45

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0