PlaymakerAI

PlaymakerAI grundades 2016 av Joakim Plogell och Ola Lidmark Eriksson och har sedan dess jobbat för digitalisering inom fotboll med fokus på svenska organisationer. Idag har vi en plattform där vi erbjuder klubbar tillgång till fotbollsanalyser från våra egenutvecklade modeller och på vår egeninsamlade data. Dessa modeller, som grundar sig på modern teknik (maskininlärning eller, Artificiell intelligens), tillåter en djupare förståelse av det som händer på plan. Detta nya sätt att evaluera fotboll på förbättrar klubbarnas förmåga att fatta taktiska beslut men är också ett viktigt verktyg när rekrytering av nya spelare sker då det markant ökar effektiviteten och träffsäkerheten. Idag jobbar PlaymakerAI med fotboll på olika sätt: direkt med klubbar, agenturer, media, Svensk Elitfotboll (SEF) och med Svenska Fotbollsförbundet (SvFF). Tillsammans med de två sistnämnda jobbar vi för främjande och utveckling av svensk fotboll genom bl.a. arbete med samtliga landslag och P19 Allsvenskan. Även om sporten generellt numera befinner sig på moderniseringen och digitaliseringens-stig så gäller detta betydligt mer för herrfotboll än för damfotboll; PlaymakerAI jobbar tillsammans SvFF för att utveckla och främja svensk damfotboll.

Varför vi medverkar i Digitalidag

PlaymakerAI drivs av att främja svensk fotboll genom modernisering och demokratisering. Fotbollsfrämjande verktyg skall vara tillgängliga för samtliga klubbar och inte enbart de rika storstadsklubbarna; Svensk fotboll gynnas av en decentraliserad fotbollskultur. För att nå en levande gräsrots-fotboll krävs det att digitaliseringen når ut överallt, detta mål med digitalisering till alla, i syfte av samhällsfrämjande, är även målet med Digitalidag och det är därför en självklarhet för oss på PlaymakerAI att medverka!

Aktiviteter 2023: 1

Stockholm
14:00 - 15:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0