Forum för Omställning

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Aktiviteter 2021: 3

Digitalt sänt från Stockholm & Hoting
15.00 - 16.30
Forum För Omställning
Skinnskattebergs bibliotek
Skinnskatteberg
09.30 - 11.00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.