Forum för Omställning

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Aktiviteter 2021: 3

Digitalt sänt från Stockholm & Hoting
15.00 - 16.30
Forum För Omställning
Skinnskattebergs bibliotek
Skinnskatteberg
09.30 - 11.00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2022

Digitalidag