LO

Varför vi medverkar i Digitalidag

För LO är det självklart att vi i egenskap av initiativtagare till Digitialidag medverkar den 15 oktober. För det handlar om att en stor del av digitaliseringen sker på våra arbetsplatser, och här är det jätteviktigt att arbetstagarna och deras erfarenheter och kunskaper står i centrum för den processen. Det är en fråga om delaktighet, men också att ta tillvara den värdefulla kunskap och kompetens som arbetstagarna har. Detta är nyckeln till lyckad digitalisering tror vi.

Aktiviteter 2021: 1

Digitalt samtal
hela dagen! -

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.