LO

Varför vi medverkar i Digitalidag

För LO är det självklart att vi i egenskap av initiativtagare till Digitialidag medverkar den 15 oktober. För det handlar om att en stor del av digitaliseringen sker på våra arbetsplatser, och här är det jätteviktigt att arbetstagarna och deras erfarenheter och kunskaper står i centrum för den processen. Det är en fråga om delaktighet, men också att ta tillvara den värdefulla kunskap och kompetens som arbetstagarna har. Detta är nyckeln till lyckad digitalisering tror vi.

Aktiviteter 2023: 1

Post- och telestyrelsen (PTS), Digitalidag
Ring Digitalidag en telefonservice dit man kan ringa och ställa enklare frågor om digitala verktyg och tjänster.
Hela Sverige
09:00 - 12:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0