E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten är expertmyndighet för frågor som rör e-hälsa och har en central roll i den framväxande nationella digitala infrastrukturen för hälsodata. Vi erbjuder också ett antal e-hälsotjänster och digitala lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-recepttjänsten och Covidbevis är de mest kända. På covidbevis.se kan du som privatperson hämta ditt digitala covidbevis. I vår tjänst Läkemedelskollen kan du ta del av information om dina, ditt barns eller ditt djurs recept. Läs mer på https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/

Varför vi medverkar i Digitalidag

En av E-hälsomyndighetens viktigaste uppgifter är att vara en samlande kraft som driver på utvecklingen av e-hälsa i Sverige. Här ingår att göra undersökningar bland invånarna för att följa utvecklingen av digitala tjänster i Sverige.

I den senaste undersökningen Uppger drygt 70 procent är att digitala tjänster gör att de får tillgång till hälso- och sjukvård oberoende av tid och plats.

Aktiviteter 2022: 1

Stockholm

Aktiviteter 2021: 1

I en film som publiceras på webben tar vi Covidbevis som ett aktuellt exempel på de möjligheter som digitaliseringen ger.
2021-10-15 - 2021-12-31

Aktiviteter 2020: 0