E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten är expertmyndighet för frågor som rör e-hälsa och har en central roll i den framväxande nationella digitala infrastrukturen för hälsodata. Vi erbjuder också ett antal e-hälsotjänster och digitala lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-recepttjänsten och Covidbevis är de mest kända. I vår tjänst Läkemedelskollen kan du ta del av information om dina, ditt barns eller ditt djurs recept. Läs mer på https://www.ehalsomyndigheten.se/privat/

Varför vi medverkar i Digitalidag

En av E-hälsomyndighetens viktigaste uppgifter är att vara en samlande kraft som driver på utvecklingen av e-hälsa i Sverige. Här ingår att göra undersökningar bland invånarna för att följa utvecklingen av digitala tjänster i Sverige.

I den senaste undersökningen från 2021 uppgav drygt 70 procent att digitala tjänster gör att de får tillgång till hälso- och sjukvård oberoende av tid och plats. Just nu genomför E-hälsomyndigheten en ny undersökning bland 15 000 invånare i landet. Resultatet presenteras på E‑hälsomyndighetens webbplats under det första kvartalet 2024. Läs mer på https://www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2023/invanarundersokningen

Aktiviteter 2023: 87

Stockholm
13:00 - 16:00
Östra Husby
Dator- och IT-hjälp med Seniornet på Kortedala bibliotek
Göteborg
11:00 - 13:00
I Telias alla butiker finns personal som kan hjälpa dig att förstå det digitala samhället.
Uddevalla
10:00 - 20:00
Härnösands kommun och Riksarkivet
Hur släktforskar man på datorn?
Härnösand
10.15 - 11.00
Biblioteket bjuder in till ett digitalt torg under Digitalidag den 13 oktober på Domkyrkocentrum med representanter från flera myndigheter och organ
Växjö
10:30 - 13:00
Årets sändning från Digitalidag fokuserar på digital inkludering i omställning.
Solna
09.00 - 10.30
Har du frågor om Apotekets digitala tjänster?
Sverige
08:00 - 18:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0