Doktor24

Doktor24 är en digifysisk vårdgivare som erbjuder vård genom chatt och video i mobil eller dator. Doktor24 finns på plats med vårdpersonal i 60 hälsorum hos Apoteket AB runt om i landet där patienter kan få hjälp med ärenden såsom vaccinationer, blodtrycksmätning, rådgivning och provtagning. Tillsammans med Apoteket AB är Doktor24 Sveriges största vaccinatör.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill att fler patienter och patientgrupper ska känna sig trygga i att få hjälp digitalt och känna till hur man kan använda digitala vårdtjänster, det är en tillgänglighets-, och jämställdhetsfråga. Vi vill också ge besökarna en inblick i hur framtidens digitala vård kan se ut och visa fördelarna för patienter och vårdgivare med att ta hjälp av AI, artificiell intelligens, i vården. Vi vill också berätta om fördelarna med digitalisering i vården. Besök oss på doktor24.se eller i appen Doktor24 för att se vad vi kan göra för dig.

Aktiviteter 2021: 3

Jonathan Ilicki, medicinsk innovationschef på Platform24 berättar varför vården digitaliseras i så snabb takt.
Digitalt
Hela dagen 15:e oktober -
Varje dag triageras patienter på 1177, vårdcentraler och sjukhus. Men hur fungerar triage och hur kommer det att se ut i framtiden?
Digitalt
Hela dagen 15:e oktober -
Jonathan Ilicki, medicinsk innovationschef på Doktor24 berättar hur digital vård och fysisk vård fungerar tillsammans och hur det stärker sjukvården
Digitalt
Hela dagen 15:e oktober - Hela dagen 15:e oktober

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.