Doktor24

Doktor24 är en digifysisk vårdgivare som erbjuder vård genom chatt och video i mobil eller dator. Doktor24 finns på plats med vårdpersonal i 60 hälsorum hos Apoteket AB runt om i landet där patienter kan få hjälp med ärenden såsom vaccinationer, blodtrycksmätning, rådgivning och provtagning. Tillsammans med Apoteket AB är Doktor24 Sveriges största vaccinatör.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill att fler patienter och patientgrupper ska känna sig trygga i att få hjälp digitalt och känna till hur man kan använda digitala vårdtjänster, det är en tillgänglighets-, och jämställdhetsfråga. Vi vill också ge besökarna en inblick i hur framtidens digitala vård kan se ut och visa fördelarna för patienter och vårdgivare med att ta hjälp av AI, artificiell intelligens, i vården. Vi vill också berätta om fördelarna med digitalisering i vården. Besök oss på doktor24.se eller i appen Doktor24 för att se vad vi kan göra för dig.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 3

Jonathan Ilicki, medicinsk innovationschef på Platform24 berättar varför vården digitaliseras i så snabb takt.
Digitalt
Hela dagen 15:e oktober -
Varje dag triageras patienter på 1177, vårdcentraler och sjukhus. Men hur fungerar triage och hur kommer det att se ut i framtiden?
Digitalt
Hela dagen 15:e oktober -
Jonathan Ilicki, medicinsk innovationschef på Doktor24 berättar hur digital vård och fysisk vård fungerar tillsammans och hur det stärker sjukvården
Digitalt
Hela dagen 15:e oktober - Hela dagen 15:e oktober

Aktiviteter 2020: 0