Novotek- digitaliserat vatten

Vi levererar innovativa lösningar och produkter som möjliggör anslutning, digitalisering och optimering av processer där användaren sätts i fokus.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vårt mål med att delta i Digitalidag, är att ge VA kunder en möjlighet att förstå framtidens utmaningar kring hållbarhet och därmed utveckla sina anläggningar för att dra nytta av den senaste teknologin inom digitalisering.

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 2

09.00 - 09.30
Få en känsla av hur du möter dagens digitaliseringsutmaningar inom VA-branschen igenom att spela ett spel och bli SCADA Superhero!
08.00 - 16.00

Aktiviteter 2020: 0