Novotek- digitaliserat vatten

Vi levererar innovativa lösningar och produkter som möjliggör anslutning, digitalisering och optimering av processer där användaren sätts i fokus.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vårt mål med att delta i Digitalidag, är att ge VA kunder en möjlighet att förstå framtidens utmaningar kring hållbarhet och därmed utveckla sina anläggningar för att dra nytta av den senaste teknologin inom digitalisering.

Aktiviteter 2021: 2

09.00 - 09.30
Få en känsla av hur du möter dagens digitaliseringsutmaningar inom VA-branschen igenom att spela ett spel och bli SCADA Superhero!
08.00 - 16.00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.