Digital Futures

Digital Futures – ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med visionen att skapa ett hållbart samhälle genom digital transformation – gemensamt etablerat av KTH, Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden. Digital Futures inrättades gemensamt 2020 av Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms universitet och RISE Research Institutes of Sweden, baserat på betydande långsiktigt stöd av ett strategiskt forskningsområde från den svenska regeringen. Visionen för Digital Futures är att forma ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart samhälle genom digital transformation. Vårt uppdrag är att skapa en internationell grogrund för att utmärka sig inom forskning, stärka människor genom att främja innovation, utbildning, ledarskap och entreprenörsanda och bygga en stark gemenskap. Det övergripande målet för Digital Futures är att bli ett av de fem bästa universitets-forskningscentra i världen inom området teknik för digital transformation, med täta samspel mellan akademi, industri och samhälle.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digital Futures vill underlätta för alla människor i Sverige att kunna vara med i den digitala utvecklingen. En viktig komponent är då att förstå och tala det svenska språket. Forskningsprojektet SWE-QUEST innebär automatisk generering av läsförståelsefrågor – att användas inom SFI (Svenska för invandrare) och självstudier.

Genom vår medverkan på Digitalidag välkomnar vi dig att få ta del av spännande digital teknik som kan underlätta social inkludering!

Aktiviteter 2023: 1

Stockholm
10:00 - 11:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0