Digidel Kristianstad/ Biblioteken i Kristianstad

Varför vi medverkar i Digitalidag

Den digitala delaktigheten är en demokratifråga; alla ska ha tillgång till samhället på samma villkor. Biblioteken i Kristianstad medverkar under Digitalidag för att vi vill bidra till att öka den digitala kunskapen och delaktigheten i samhället. Under Digitalidag inviger vi också vårt nya digitala lärcenter, Digidel Kristianstad, som riktar sig till invånarna i Kristianstads kommun.

Aktiviteter 2021: 7

Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad
Kristianstad
17.30 - 18.00
Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad
Kristianstad
Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad
Kristianstad
Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad
Kristianstad
18.00 - 19.00
Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad
Kristianstad
14.00 - 18.00
Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad
Kristianstad
14.00 - 18.00
Digidel Kristianstad / Biblioteken i Kristianstad
Kristianstad

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.