Digidel

Teknikutvecklingen går fort och många aktörer har en ambition att nå medborgare på nya sätt. På ett DigidelCenter får kommunens invånare stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. DigidelCenter drivs i kommunal regi och är därigenom en del i ett större digitaliseringsarbete. Just nu finns det 26 DigidelCenter på plats och fler är på gång!

Varför vi medverkar i Digitalidag

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.

Aktiviteter 2023: 1

Det gemensamma syftet är att öka den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster med fokus på de offentliga.
Nationellt

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0