Svensk scenkonst

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill medverka på Digitalidag för att lyfta scenkonsten som en del av samhället i den allmänna digitala utvecklingen. Digital scenkonst kan aldrig ersätta den fysiska upplevelsen men den kan tillgängliggöra och sprida scenkonst till fler i samhället och till nya målgrupper.

Aktiviteter 2023: 1

Teknikutvecklingen går väldigt snabbt. Lagstiftning och avtalskrivningar har svårt att hänga med. Ett samtal om AI och digitaliseringens möjlighet.
Stockholm
10.00 - 10.45

Aktiviteter 2022: 1

Samtal om svenska folkets digitala kulturvanor.
Stockholm

Aktiviteter 2021: 1

Samtalet spelas in i Operans guldfoajé den 4 oktober.
Digital länk

Aktiviteter 2020: 1

Stockholm