Den digitala scenkonstens roll efter pandemin

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill medverka på Digitalidag för att lyfta scenkonsten som en del av samhället i den allmänna digitala utvecklingen. Digital scenkonst kan aldrig ersätta den fysiska upplevelsen men den kan tillgängliggöra och sprida scenkonst till fler i samhället och till nya målgrupper.

Aktiviteter 2021: 1

Samtalet spelas in i Operans guldfoajé den 4 oktober.
Digital länk

Aktiviteter 2020: 1

Stockholm

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.