Svensk scenkonst

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill medverka på Digitalidag för att lyfta scenkonsten som en del av samhället i den allmänna digitala utvecklingen. Digital scenkonst kan aldrig ersätta den fysiska upplevelsen men den kan tillgängliggöra och sprida scenkonst till fler i samhället och till nya målgrupper.

Aktiviteter 2023: 1

Teknikutvecklingen går väldigt snabbt. Lagstiftning och avtalskrivningar har svårt att hänga med. Ett samtal om AI och digitaliseringens möjlighet.
Stockholm
Visas hela dagen -

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0