Biblioteket i Vivalla Örebro

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2021: 1

Örebro bibliotek
En mässa om digitala tjänster.
Örebro
14.00 - 17.00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.