Bibliotek Huddinge

Huddinge kommuns bibliotek bidrar på olika sätt till kommunens strävan mot visionen att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Biblioteken arbetar läsfrämjande och språkutvecklande, inspirerar och stimulerar till kulturupplevelser och personlig utveckling. De skapar förutsättningar för det demokratiska samtalet och bidrar till delaktighet i samhällsutvecklingen.

Varför vi medverkar i Digitalidag

För att visa upp Bibliotek Huddinges digitala utbud och ta emot synpunkter kring hur vi kan utveckla e-biblioteket.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0