Bibliotek Huddinge

Huddinge kommuns bibliotek bidrar på olika sätt till kommunens strävan mot visionen att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i. Biblioteken arbetar läsfrämjande och språkutvecklande, inspirerar och stimulerar till kulturupplevelser och personlig utveckling. De skapar förutsättningar för det demokratiska samtalet och bidrar till delaktighet i samhällsutvecklingen.

Varför vi medverkar i Digitalidag

För att visa upp Bibliotek Huddinges digitala utbud och ta emot synpunkter kring hur vi kan utveckla e-biblioteket.

Aktiviteter 2021: 1

Huddinge
14:00 - 15:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.