Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som med en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedrivs tvärprofessionell kompetensutveckling över hela landet samt på webben. Målgrupper är människovårdande verksamheter.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Fortbildning via digitala kanaler är av största vikt för personer verksamma i vård och omsorg, något vi prioriterar i verksamheten och gör ett podavsnitt om i Digitalidag. Vi har även valt att lyfta digital kulturtillgång som en resurs i vardagen för personer som pga sjukdom, rörelsenedsättning eller av andra skäl inte själva kan söka sina kulturupplevelser. Tillsammans med en rad kulturscener visar vi, med aktiviteter på flera orter genom Kulturarenan, på kultur som mänsklig rättighet och som ett redskap i vård och omsorg för avledning vid sjukdom och ohälsa, för gemenskap och delaktighet samt för en ökad livskvalitet.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0