Betaniastiftelsen

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som med en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedrivs tvärprofessionell kompetensutveckling över hela landet samt på webben. Målgrupper är människovårdande verksamheter.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Under Digitalidag vill vi uppmärksamma digital kulturtillgång som en resurs vardagen för personer som pga sjukdom, rörelsenedsättning av andra skäl inte själva kan söka sina kulturupplevelser. Tillsammans med en rad kulturscener visar vi, med aktiviteter på flera orter genom Kulturarenan, på kultur som mänsklig rättighet och som ett redskap i vård och omsorg för avledning vid sjukdom och ohälsa, för gemenskap och delaktighet samt för ökad livskvalitet.

Aktiviteter 2021: 4

Betaniastiftelsen/Musik i Syd
Skåne/Kronoberg för Musik i Syd, och Stockholm
Betaniastiftelsen/Studio Acusticum
Piteå
08.00 - 16.00
Betaniastiftelsen/Göteborgs Symfoniker
Östergötland
08.00 - 16.00
Betaniastiftelsen/ Kungliga Operan
Skåne

Aktiviteter 2020: 0

Betaniastiftelsen/Göteborgs Symfoniker
Östergötland
08.00 - 16.00

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.