Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitaliseringen är en förutsättning för att vi på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska lyckas med vårt uppdrag. Det är en nödvändighet för oss att börja arbeta mer datadrivet för att kunna agera på de största riskerna och bristerna för patienter och brukare i hela landet. Det är en utveckling som sker tillsammans med andra aktörer. Och ju fler aktörer som tar steg i digitaliseringen, desto större möjligheter att samverka och skapa vinster för samhället i stort. Denna temadag som riktar uppmärksamheten på området, ser IVO som ett positivt initiativ och som vi gärna deltar i.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0