Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Varför vi medverkar i Digitalidag

Digitaliseringen är en förutsättning för att vi på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska lyckas med vårt uppdrag. Det är en nödvändighet för oss att börja arbeta mer datadrivet för att kunna agera på de största riskerna och bristerna för patienter och brukare i hela landet. Det är en utveckling som sker tillsammans med andra aktörer. Och ju fler aktörer som tar steg i digitaliseringen, desto större möjligheter att samverka och skapa vinster för samhället i stort. Denna temadag som riktar uppmärksamheten på området, ser IVO som ett positivt initiativ och som vi gärna deltar i.

Aktiviteter 2021: 1

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.