Dataföreningen och Xenter Yrkeshögskola

Dataföreningen och Xenter Yrkeshögskola medverkar med Säkerhetskollen, på plats Fleminggatan 7 i Stockholm.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Att kunna använda digitala tjänster har blivit en förutsättning för att vara delaktig i dagens samhälle. Det handlar både om att kunna använda den service som offentliga och privata aktörer erbjuder samt att inte minst kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi bidrar gärna med vår kompetens för att sänka trösklar, så att alla kan ta del av de nya frihetsgrader som digitaliseringar innebär.

Aktiviteter 2021: 1

Dataföreningen och Xenter Yrkeshögskola
Säkerhetskollen Är du orolig över säkerheten i din mobil? Studerande från Xenter Yrkeshögskolas utbildning IT-säkerhetsspecialist kan hjälpa dig.
Stockholm
9:00 - 18:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.