Dataföreningen och Xenter Yrkeshögskola

Dataföreningen och Xenter Yrkeshögskola medverkar med Säkerhetskollen, på plats Fleminggatan 7 i Stockholm.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Att kunna använda digitala tjänster har blivit en förutsättning för att vara delaktig i dagens samhälle. Det handlar både om att kunna använda den service som offentliga och privata aktörer erbjuder samt att inte minst kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen. Vi bidrar gärna med vår kompetens för att sänka trösklar, så att alla kan ta del av de nya frihetsgrader som digitaliseringar innebär.

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 1

Dataföreningen och Xenter Yrkeshögskola
Säkerhetskollen Är du orolig över säkerheten i din mobil? Studerande från Xenter Yrkeshögskolas utbildning IT-säkerhetsspecialist kan hjälpa dig.
Stockholm
9:00 - 18:00

Aktiviteter 2020: 0