Arvsfondsprojektet DigiDöv – digital guide för äldre döva

DigiDöv är ett projekt som syftar till att bryta digitalt utanförskap hos äldre döva. Projektet genomförs med stöd av Arvsfonden och genom ett samarbete mellan Sveriges Dövas Riksförbund, Sveriges Dövas Pensionärsförbund och Sveriges Dövas Ungdomsförbund. Projektets DigiDöv-guider ger stöd på teckenspråk till digitala verktyg som exempelvis appar, BankID, videosamtal samt vägleder till teckenspråkiga mötesplatser och aktiviteter i den digitala världen. Flera äldre döva är ofrivilligt isolerade och med kunnande om digitala verktyg får de möjlighet att delta i digitala teckenspråkiga aktiviteter och få information på teckenspråk.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill sprida kännedom om projektet till alla aktörer som träffar äldre döva i Sverige t ex kommuner och regioner.

Aktiviteter 2023: 1

Nationellt

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0