Är du säker? #290CyberSecurity (Unga Forskare & IBM)

Är du säker? #290CyberSecurity är ett gemensamt initiativ av Unga Forskare och IBM med syftet att sprida kunskap om ett säkert användande av internet. Genom att lära unga om hur de kan skapa sig säkra vanor på nätet hoppas vi att färre unga ska drabbas av övergrepp online. Samtidigt lägger vi grunden till säkra vanor inför framtida vuxenliv. Vi erbjuder föreläsningar med IT-experter och undervisningsmaterial för mellanstadiet till gymnasiet samt arrangerar en höstlovsskola i cybersäkerhet. Projektet är kostnadsfritt för deltagare tack vare finansiering av IBM, IT-företagens volontärsinsatser och uppdragsmedel från MSB.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Vi vill medverka i digitalidag för att lyfta både möjligheter och risker som kommer med digitaliseringen. Vårt syfte är att öka den digitala kompetensen bland unga, med fokus på säkerhet. Det är fantastiskt att få vara en del av temadagen som visar bredden av ämnet och lyfter en massa duktiga aktörer.

Aktiviteter 2023: 1

Föreläsning med en IT-expert om cybersäkerhet. Öppen för allmänheten och skolklasser från åk 7.
Stockholm
10:00 - 11:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0