ABF

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Varför vi medverkar i Digitalidag

ABF grundades 1912 med uppdraget att bilda arbetarklassen i ämnen som läs- och skrivkunnighet. I och med digitaliseringens framväxt har ämnen som MIK (medie- och informationskunnighet) och digitalkultur kommit att allt mer genomsyra vårt folkbildningsarbete.

Aktiviteter 2023: 1

Behöver du komma vidare med din digitala ärenden? På det digitala torget kommer du att få tips av kunniga personer och få hjälp!
Härnösand
09:00 - 12:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0