ABF

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar samt kulturarrangemang i alla landets kommuner.

Varför vi medverkar i Digitalidag

ABF grundades 1912 med uppdraget att bilda arbetarklassen i ämnen som läs- och skrivkunnighet. I och med digitaliseringens framväxt har ämnen som MIK (medie- och informationskunnighet) och digitalkultur kommit att allt mer genomsyra vårt folkbildningsarbete.

 

Vill du veta mer om vårt arbete med MIK och digitalkultur?

 

Kontakta: lars.wiberg(at)abf.se

 

Aktiviteter 2021: 1

Ansvarig utgivare på nätet, digitalt, internet, livesändningar, POD, Vimeo, YouTube etc. Vad gäller för webb- och webb-radio-sändningar?
Digital sändning
11:00 - 12:00

Aktiviteter 2020: 0

Digitalidag2021

Den 15 oktober arrangerades den årliga och nationella temadagen Digitalidag. 250 aktörer medverkade som tillsammans arrangerade 1315 aktiviteter på 200 orter. Vilken kraftsamling! Vi ser redan nu fram emot Digitialidag2022 som sker den 14/10-2022.