ABF UMEÅ

Varför vi medverkar i Digitalidag

Då ABF Umeåregionen aktivt jobbar på ett folkbildande sätt, öka den digitala kunskapen så alla kan ta del och vara inkluderad, känns det självklart att vi också stöttar den Digitaladag som är ett årligt återkommande event.

Aktiviteter 2023: 1

Behöver du komma vidare med din digitala ärenden? På det digitala torget kommer du att få tips av kunniga personer och få hjälp!
Härnösand
09:00 - 12:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0