Cybersecurity Academy

Varför vi medverkar i Digitalidag

Aktiviteter 2023: 1

Föreläsning med en IT-expert om cybersäkerhet. Öppen för allmänheten och skolklasser från åk 7.
Stockholm
10:00 - 11:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0