Handelsrådet

Handelsrådets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Handeln är en bransch i ständig rörelse. Varor och tjänster strömmar i ett ständigt flöde mellan olika platser i världen. Handeln rymmer allt från upplevelser och försäljning till logistik och service.

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras och att kundernas köpresor ofta består av både fysiska och digitala touch points. När nya affärsmodeller växer fram, ställs nya krav på företagen och dess anställda. Detta gör att både organisationer och individer behöver utvecklas för att kunna ta tillvara nya möjligheter och möta framtida utmaningar.

Den 15 oktober erbjuder Handelsrådet fyra aktiviteter som syftar till att ge insikt i framtidens handel.

Aktiviteter 2023: 87

Stockholm
13:00 - 16:00
Östra Husby
Dator- och IT-hjälp med Seniornet på Kortedala bibliotek
Göteborg
11:00 - 13:00
I Telias alla butiker finns personal som kan hjälpa dig att förstå det digitala samhället.
Uddevalla
10:00 - 20:00
Härnösands kommun och Riksarkivet
Hur släktforskar man på datorn?
Härnösand
10.15 - 11.00
Biblioteket bjuder in till ett digitalt torg under Digitalidag den 13 oktober på Domkyrkocentrum med representanter från flera myndigheter och organ
Växjö
10:30 - 13:00
Årets sändning från Digitalidag fokuserar på digital inkludering i omställning.
Solna
09.00 - 10.30
Har du frågor om Apotekets digitala tjänster?
Sverige
08:00 - 18:00

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0