Handelsrådet

Handelsrådets övergripande syfte är att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka handelns konkurrenskraft och skapa goda villkor för företagens medarbetare.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Handeln är en bransch i ständig rörelse. Varor och tjänster strömmar i ett ständigt flöde mellan olika platser i världen. Handeln rymmer allt från upplevelser och försäljning till logistik och service.

Sedan ett antal år tillbaka sker en omfattande och accelererande strukturomvandling i handeln till följd av att stora delar av dess funktion digitaliseras och att kundernas köpresor ofta består av både fysiska och digitala touch points. När nya affärsmodeller växer fram, ställs nya krav på företagen och dess anställda. Detta gör att både organisationer och individer behöver utvecklas för att kunna ta tillvara nya möjligheter och möta framtida utmaningar.

Den 15 oktober erbjuder Handelsrådet fyra aktiviteter som syftar till att ge insikt i framtidens handel.

Aktiviteter 2023: 0

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 4

Zoom
08.00 - 09.30
Trendspaning från Malmö med forskarna Joakim Kembro, Ebba Eriksson och studenter. Deltar gör också Maria Helmroth, logistikutvecklare på Lindex.
Malmö
10:00 - 11:30
Webbföreläsning med Magnus Ohlsson.
Webbföreläsning
13.00 - 14.30
Digitalt
15.00 - 16.30

Aktiviteter 2020: 0