Axel Johnson

Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden, med tyngdpunkt i Norden. Axel Johnson består i dag av ca 200 bolag där koncernbolagen är Axel Johnson International, AxSol, Martin & Servera, Novax samt delägda börsnoterade Axfood och Dustin. Tillsammans har våra verksamheter cirka 25 000 anställda och vi är handelspartner med tusentals företag över hela världen. Vi möter dagligen en och en halv miljon kunder som köper koncernbolagens varor och tjänster.

Varför vi medverkar i Digitalidag

Axel Johnson bygger lönsam och långsiktig tillväxt genom utveckling och förnyelse. Med handel som utgångspunkt har koncernen bytt form och skepnad genom åren. Däremot har viljan och drivkraften att förändras i kombination med att långsiktigt utveckla lönsamma affärer varit intakt.

Vi förstår vikten av förnyelse för vår framgång. Därför har vi ett mål: Om tio år kommer minst 50 procent av Axel Johnson bestå av verksamheter vi inte ägnar oss åt idag.

Våra verksamheter möter varje dag över en miljon kunder och ser dagligen vilka möjligheter som den tekniska utvecklingen rymmer: möjligheter att bli bättre på att förstå och serva våra kunder, och att arbeta effektivare.

Aktiviteter 2023: 1

Årets sändning från Digitalidag fokuserar på digital inkludering i omställning.
Solna
09.00 - 10.30

Aktiviteter 2022: 0

Aktiviteter 2021: 0

Aktiviteter 2020: 0