Panelsamtal i Almedalen: Framtidens digitala inkludering

Digitaliseringen går fort, och hastigheten ökar än mer till följd av AI-utvecklingen. Samhället ställs inför nya frågeställningar och flera återkommer. För att Sverige fullt ut ska kunna dra nytta av digitaliseringen är en hög lägstanivå av digital kompetens central.

Tyvärr finns det idag grupper som inte hinner med och befinner sig digitalt utanför. När teknikutvecklingen går såhär fort ökar även risken för att kunskapsgapen växer och att nya skapas. Vi behöver hantera nuvarande utmaningar, men även arbeta proaktivt och ha mod att lyfta blicken för att förebygga att inte nya klyftor bildas. För att möjliggöra det behöver vi arbeta tillsammans och kraftsamla. I Sverige finns goda grundförutsättningar för att skapa ett digitalt inkluderat och konkurrenskraftigt samhälle för alla, men vi kan inte slå oss till ro. Runt om i landet finns ett stort engagemang och vilja från aktörer att bidra och det behöver vi än mer ta vara på. Välkommen till ett samtal där vi fokuserar på vad vi tillsammans redan gör – och kan göra – för att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Medverkande:

Dan Sjöblom, Generaldirektör Post- och telestyrelsen & ordförande Digitalidag - en del av Post- och telestyrelsen
Martin Modéus, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Sara Övreby, Samhällspolitisk chef, Google
Ahmed Abdirahman, vd & grundare, Järvaveckan
Lina Cronquist, Projektledare och moderator, Digitalidag - en del av Post- och telestyrelsen

Adress: Hästgatan 1, Googles scen i Visby
Tid: Torsdag 27 juni klockan 12.15 - 13.15

Varmt välkommen att delta på plats under panelsamtalet i Almedalen. Anmäl ditt intresse och sprid gärna vidare i nom ditt nätverk!
https://lnkd.in/dGDhgQNd

För mer info om Digitalidag, vänligen besök  www.digitalidag.org . 

Om Digitalidag   
Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Bakom Digitalidag står, förutom alla aktörer som engagerar sig, Forum för Omställning, DIGG, IVA, LO, Post- och telestyrelsen (PTS), SKR, Statens servicecenter och Svenska kyrkan.