Swedbank

Josefine Uppling om varför Swedbank är med på Digital@Idag.