Norrbottens Län

Landshövding Björn O. Nilsson, Norrbottens Län