En man och kvinna som sitter i en soffa med en smart-telefon och surfplatta.

Möjlighet att bli digital coach!

Nu är våren i full blom och aktivietsplaneringen inför Digitalidag 2022 den 14 oktober pågår runt om i hela landet! Just nu planerar + 250 aktörer över 900 aktiviteter på + 200 orter. Vilket engagemang, stort tack till er alla!  

Vår samverkan med Post- och Telestyrelsen (PTS)

En aktör som vi arbetar nära med är Post- och Telestyrelsen, PTS, som även är en av våra initiativtagare. Sedan hösten år 2021 är Dan Sjöblom, generaldirektör för PTS, även med i vår styrelse vilket vi är mycket glada för. Lite kort sammanfattat arbetar PTS för att alla människor i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post, samt att stärka utvecklingen av nya och förbättrade kommunikationslösningar. För att alla människor ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar, arbetar PTS även med att identifiera behov och brister. Detta för att fler ska kunna delta i det digitala samhället. På den här länken kan du läsa mer om undersökningar och kartläggningar som PTS gjort inom området för digital delaktighet och tillgänglighet.


Utbildning för att bli digital coach för någon annan

I många undersökningar och studier som gjorts framkommer det att många känner en osäkerhet i den digitala världen. Osäkerheten kan yttra sig på olika vis, några kanske befinner sig i ett digitalt utanförskap och aldrig eller mycket sällan verkat digitalt, medan andra kanske provat men behöver ytterligare stöd för att kunna lägga fler pusselbitar i det egna digitala pusslet. Inför fjolårets upplaga av Digitalidag riktades stort fokus på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Vi sammankopplade lokala mötesplatser med aktörer vars personal var Digitalidagare, alltså digitala coacher. I syfte att ge coacherna så bra förutsättningar som möjligt skapade vi tillsammans med PTS en utbildning som grundade sig på information som finns i PTS Train-the-Trainer-verktyg Digitalhjälpen. Utbildningen blev mycket uppskattad som över 160 personer gick!

Den fina responsen har gjort att vi inför årets upplaga av Digitalidag tagit det till nästa nivå, och just nu paketeras innehållet om till en digital utbildningsplattform som lanseras i sommar (på bilden ovan är inspelningen av utbildningsmaterialet i full gång!). Alla som vill och har lust har möjlighet att gå utbildningen!

”Jag hoppas att vi kan inspirera ännu fler att bli digitala coacher och att många nya inspirerande möten uppstår tack vare detta. Det finns ett digitalt utanförskap som vi alla kan hjälpas åt och göra något åt genom att motivera och coacha. Och även om det fortfarande finns stora utmaningar kvar i samhället så är det här en bit på vägen. Jag hoppas också att dessa digitala coacher kan stötta några digitala nybörjare i att hitta något som passar för just dem” – säger Ulrika Gani, projektledare för initiativet PTS.  

I utbildningen kommer du alltså att kunna få tips och trix på vad man ska tänka på när man coachar personer med begränsad digital vana. Vi hoppas att så många som möjligt vill gå utbildningen och bli digitala coacher, och varför inte vara det under Digitalidag 2022? Om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen är du varmt välkommen att kontakta oss på info@digitalidag.org.

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

Louise Karlsson, projektkoordinator Digitalidag