Livesändning - Vad betyder digitaliseringen för dig?

Strukturomvandlingen som sker till följd  av digitalisering, automatisering och etableringen av helt nya affärsmodeller genomsyrar hela samhället och ingen lämnas oberörd. Digitaliseringen skapar flera möjligheter, men samtidigt följer utmaningar och problem som vi ännu inte vet hur vi ska ta oss an. 

Den 2 oktober sände Digital@Idag live från Kulturhuset i Stockholm där vi utifrån olika perspektiv diskuterade omställningens samhällspåverkan. Vi ställde frågor såsom; hur ser arbetsmarknaden ut nu och hur förändras den framöver? Försvinner jobben? Skapas nya arbetstillfällen? Vilka kompetenser krävs? Hur påverkas vår trygghet, säkerhet och integritet? Vad kan vi tillsammans göra för att alla ska känna sig inkluderade? Och vad gör den med oss som människor?

I tider som dessa, när vi ej kan träffas fysiskt, är vi särskilt glada för att sändningen i efterhand visats på SVT-Forum. 

Vi hoppas sändningen kan inspirera fler till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen!

Programledare Katarina Pietrzak, Jenny Reichwald och Helle Klein.

Sändningen finns tillgänglig att se i efterhand på Youtube via denna länk.

Medverkande gäster och program finner du nedan!

KÖRSCHEMA

Presentation av folkbildningsinitiativet Digital@Idag.

Susanne Ackum: Forum för omställning
Anna Eriksson: DIGG
Oscar Stege Unger: Ordförande Digital@Idag
Caroline Berg: styrelseordförande i Axel Johnson AB

Vi besöker och tittar in hos ett axplock av alla aktiviteter som pågår i hela landet under dagen.

Sveriges möjlighet till utveckling genom digitalisering.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman, om vilka digitala kliv som tvingats fram av Coronapandemin. Vad har vi lärt oss, vad kan vi utveckla och vad vill vi ta med oss framåt?

Anders Ygeman: Digitaliseringsminister