En man och kvinna som sitter i en soffa med en smart-telefon och surfplatta.

Lansering av digital coach-utbildning! Digitala coacher kan bidra till minskat digitalt utanförskap

I undersökningar som gjorts framkommer det att många känner en osäkerhet i den digitala världen. Osäkerheten kan yttra sig på olika vis, några kanske befinner sig i ett digitalt utanförskap och aldrig eller mycket sällan verkat digitalt, medan andra kanske provat men behöver ytterligare stöd för att påbörja eller komplettera sitt digitala pussel med fler digitala pusselbitar.

Likt tidigare temadagar riktar vi på Digitalidag stort fokus på att skapa förbättrade möjligheter för människor att praktiskt få hjälp med digitala verktyg och tjänster. Vi sammankopplar därför lokala mötesplatser med aktörer vars personal är Digitalidagare, alltså digitala coacher. I syfte att ge coacherna så bra förutsättningar som möjligt skapade vi under fjolårets Digitalidag i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS) en digital utbildning som grundade sig på information som finns i deras Train-the-Trainer-verktyg Digitalhjälpen. Över 160 personer utbildades. I år vill vi utbilda ännu fler! 

Varje dag möter vi på Digitalidag människor och organisationer som vill vara med och bidra för att hjälpa fler in i det digitala samhället. Tillsammans med PTS har vi därför tagit fram en digital utbildning för dig som vill hjälpa andra att komma igång digitalt, och vi hoppas att utbildningen kan vara ett verktyg för att göra just det!

I kursen går vi igenom grundläggande steg kring vad som är bra och tänka på. Kursen är öppen för alla och är kostnadsfri att ta del av! Utbildningen tar mellan 30-60 minuter att genomföra och syftar till att ge dig ett grundläggande stöd kring vad som är bra att tänka på när du stöttar och coachar personer med låg/ingen digital vana.  Efter avslutad utbildning kommer du att få ett diplom. Länken till utbildningen finner du här! Vi hoppas att så många som möjligt går utbildningen och att vi tillsammans kan hjälpas åt för att fler ska vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen!

// Digitalidag