2 Oktober 2020

Digital@Idag

En temadag för att inspirera fler människor till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.

Vi behöver din hjälp! Hur kan vi utveckla Digital@Idag 2020? Tacksamma om du kan delta i vår enkät här

länkar till andra aktörer och information i digitaliseringsområdet

KUNSKAP

Att ständigt uppgradera sin kunskap är jätteviktigt för att vi som individer och som samhälle ska bli vinnare i det digitala samhället. Idag finns många väldigt bra utbildningar on-line som är tillängliga gratis och som kan ge en bra introduktion till nya kunskaper kopplade till digitalisering. På denna sida kommer vi löpande tillgängliggöra utbildningar om redan finns on-line för att göra det smidigt och enkelt för dig att komma åt dem.

PODDAR