Digitalidag-Kommunikationsmaterial

För att vi tillsammans ska nå ut till så många människor som möjligt är det viktigt att vi gemensamt aktiverar våra kommunikativa kanaler och sprider budskapet om alla aktiviteter som arrangeras. På denna sidan finns Digitalidags-kommunikationspaket. Förhoppningen är att detta ska underlätta för alla aktörer samt att kommunikation kopplat till Digitalidag blir enhetlig.

  • I mappen ”Kommunikationspaket” finns b.la. mallar bifogade som innehåller filer i olika format för bild och video, Digitalidags-logotyp, samt en affisch-mall som kan användas och skrivas ut,
  • I mappen finns även utskrivningsbara planscher som ni gärna får använda och sprida för information om Ring Digitalidag & en QR-kod som leder till en undersökning som vi genomför.

 

Tillsammans inspirerar vi alla människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Kommunikationspaket_Digitalidag.zip 4.1 MB